Technical Article - Sol-gel technology for gas chromatographic columns

Part number: TA-0147-C

Image is representative (may not be specific item).

SolGel-1ms, SolGel-WAX

Download: Technical Article - Sol-gel technology for gas chromatographic columns [PDF]

Components
 1. Decane
 2. 4-Chlorophenol
 3. Decylamine
 4. Undecanol
 5. Acenaphthylene
 6. Pentadecane Aniline
 7. 1,4-Dichlorobenzene-d4
 8. Benzoic acid
 9. Naphthalene-d8
 10. 2,4-Dinitrophenol
 11. Acenaphthylene-d10
 12. 4-Nitrophenol
 13. 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
 14. 4-Aminobiphenyl
 15. Pentachlorophenol
 16. Phenanthrene-d10
 17. Benzidine
 18. 3,3’-Dichlorobenzidine
 19. Chrysene-d12
 20. Benzo[b]?uoranthene
 21. Benzo[k]?uoranthene
 22. Perylene-d12
 1. Solvent
 2. 2-Octanone
 3. Tetradecane
 4. 1-Octanol
 5. Hexadecane
 6. Naphthalene
 7. 2,4-Dimethylaniline
 8. 2,6-Dimethylaniline
 1. Acetone
 2. Ethyl acetate
 3. Methyl ethyl ketone
 4. Contaminant
 5. iso-Propanol
 6. Ethanol
 7. Methyl isobutyl ketone
 8. Toluene
 9. Butyl acetate
 10. iso-Butanol
 11. Propylene glycol monomethyl ether
 12. n-Butanol
 13. Ethylbenzene
 14. p-Xylene
 15. m-Xylene
 16. o-Xylene
 17. Butyl cellosolve acetate
 18. Cyclohexanone
 19. Butyl cellosolve
 20. Butyl glycol acetate
 21. Hexyl cellosolve
 22. Isophorone
 23. Butyl carbitol
 24. Benzyl alcohol